Collections

 • White, orange mini Kaku Dako kite. Part of a shadow box...

  Nobuhiko Yoshizumi,,
 • Pink, blue, cyan, green mini archtop kite. Part of a...

  Harry Douglas,,
 • White, black, blue, red, yellow mini kite. Japanese...

  Max de Jong,,
 • Black, yellow, red, white, pink mini kite. Japanese...

  Harm van Veen,,
 • Purple. white, black mini kite. Part of a shadow box.

  Philippe Revel,,